logo ver 3
happy-children
file000788677962
file00073561044

Neurofeedback!

Neurofeedback er en vitenskapelig metode som bygger på mange års teknologisk utvikling, samt nevrofysiologisk og nevropsykologisk forskning fra de mest kjente universitetene i USA, f.eks UCLA.

Neurofeedback er en banebrytende teknikk som får hjernen til å fungere bedre. Treningen gir god effekt på en rekke symptomer og plager, og har hjulpet mennesker over hele verden i over 30 år.

Tenk på Neurofeedback som individuell trening, som hjelper deg til å frigjøre din hjernes potensiale. Neurofeedback er med andre ord trening for hjernen, på samme måte som styrke og kondisjonstrening er trening for kroppen.

På hjemmesiden vår finner du informasjon om hva Neurofeedback er og kan hjelpe deg med.

Nevrotrening AS holder til i Molde.

Les mer: Hva er Neurofeedback