logo ver 3
imagesCARY1BKM
forskning2
imagesCA16WKFC

Neuroplastiske endringer påvist etter Neurofeedback trening! 

I 2010 ble det utført et studie som fant bevis for at det skjer nevro plastiske endringer i hjernen direkte etter trening med Neurofeedback. En halvtime trening med neurofeedback var nok til å oppnå varige endringer i hjerne bølgeaktiviteten. les mer

Ros et al. observerte at kortikal respons på transcranial magnetic stimulation (TMS), var betydelig forsterket etter nevrofeedback trening, og endringene korrelerte med hvilke aspekter i EEG’ et som var trent. les full tekst.

 

file1891283659092

Rus avhengighet

file000449954603
file00054334613
file6461281015948

Lærervansker

file791271781089

Epilepsi

epilepsi