logo ver 3
file0001422397309
file0001015028611
file000656478184

Hvem har nytte av Neurofeedback trening?

Nevrofeedback er en kraftfull teknikk som trener hjernen til bedre funksjon. Forbedret funksjon vil bety et bedre og enklere liv for mange. Nevrofeedback adresserer problemet til hjernens disregulering, og det er mange problemer som er relatert til dette. Det inkluderer konsentrasjon, impuls- og oppmerksomhetsvansker (ADD/ADHD), atferdsforstyrrelser, angst, depresjonsspektret, samt en rekke søvnforstyrrelser, hodepine, migrene og emosjonelle forstyrrelser. Neurofeedback er også nyttig for organiske hjerne tilstander som epilepsi og autistspekteret.

Neurofeedback kan også bidra til å opprettholde bedre hjernefunksjon når folk eldes. Faktum er at nesten alle individer kan promotere på Neurofeedback trening, og trene sin hjerne til å fungere bedre og på den måten frigjøre mer av sin hjernes potensiale.

 

Hjernens plastisitet – hjernen er i kontinuerlig endring!

Ved å benytte oss av hjernens plastisitet kan vi lære hjernen til bedre selvregulering. Nyere nevrobiologisk forskning viser at hjernen er i stadig forandring gjennom hele livet. Denne evnen til forandring er fundamental. Den gjør at vi kan lære så lenge vi lever, og gradvis utvikle hensiktsmessig adferd i en utfordrende og uforutsigbar verden.

Genetiske programmer styrer den første utviklingen. Nerveceller dannes, finner sin plass, sender utallige utløpere til hverandre og oppretter enorme nervecellenettverk. I midlertidig er det i samspillet med omgivelsene at den videre og avgjørende tilskjæringen av nettverkene skjer. Nye impulser etableres kontinuerlig og danner grunnlaget for lagring av kunnskap og innlæring av nye ferdigheter. Det er impulsstrømmene i alle disse kretsene som produserer våre tanker, følelser og adferd.

Neurofeedback hjelper hjernen til å utvikle nye og sterkere nervecellenettverk som fører til at hjerne fungere bedre og en oppnår bedre selvregulering som er en nødvendig del av en god hjernefunksjon.

 

NB! Sidene er under bearbeidelse - her vil det komme mer info.